Mestský podnik služieb neposkytuje priamo masérske služby, nakoľko dané priestory boli prenajaté masérovi. Jeho služby môžete využiť po objednaní sa na tel. čísle 0911 708 958.