Mestský podnik služieb momentálne neposkytuje na krytej plavárni masérske služby.